Pre veľa ľudí je pojem „sieťotlač” neznámy. Sieťotlač vo výtvarnom umení najviac preslávil v 20.storočí pop artový umelec Andy Warhol (Andy Warhol má svoje vlastné múzeum v Medzilaborciach ( www.muzeumaw.sk)).

 

V nasledujúcich ôsmych krokoch Vám opíšeme, ako u nás vzniká potlač textilu sieťotlačou. Pustite si do slúchadiel obľúbenú hudbu a my Vám prajeme podnetné čítanie.

1.krok: Návrh – grafika

Ak máme grafický návrh hotový a odsúhlasený klientom, prevedieme ho v grafickom programe do 100% Black a potom ho následne môžeme vyvolať ako pozitívny film. Ak grafický návrh nemáte, vyhotovíme Vám ho podľa Vášho zadania. Pokiaľ je graficky návrh viacfarebný, vytvoríme si  tzv.“terčíky“ ( pre neskoršie správne zostavenie sít, pre každú farbu jedno sito ) a z každej farby následne vytvoríme samostatný výstup o 100% Black. Pokiaľ náš návrh obsahuje bitmapy (obrázky) zadáme pre vyvolanie filmu  hodnotu rastru v LPI, alebo počte bodov na cm a pre jednotlivé farby ešte ich uhlovanie(pre tlačenie farbami CMYK, pre tieto nastavenia existujú presné pravidlá).

 

2.krok: Príprava filmu

Ako prvá vec je príprava filmu. Grafika sa prekopíruje na priesvitnú fóliu (film), tá sa použije na nasvietenie sita a vytvorenie šablóny. Pri viacfarebnej tlači alebo na detaily bohatej grafike je tento krok alfou-omegou každého sieťotlačiara. Pri nenáročných grafikách, ako náhrada niekedy môže poslúžiť aj laserová tlač na transparentnej fólii alebo pauzovacom papieri(tlač sa však ešte musí ztmaviť špeciálnym sprejom na laserovú tlač).

 

3.krok : Príprava sita

             

Čo je sito? Je to hliníkový rám, na ktorom je zafixovaná sieťovina, cez ktorú sa pretláča farba na textil. Naše prvé rámy boli nádherné-drevené, originál od stolára, profesionálne sa však používajú hliníkové, pre ich stálosť, pevnosť a ľahkosť.

Sieťotlač : ako funguje
Sieťotlač : ako funguje

V tomto kroku je treba aplikovať svetlocitlivú emulziu na sito použitím sieťotlačového korýtka. Emulziu je nutné aplikovať tak, aby sa vytvorila rovnomerná a tenká vrstva po  celej ploche sita. Postup nanášania emulzie je najčastejšie 1 x z oboch strán sieťoviny a po presušení ešte podľa potreby potláčaného materiálu 1x z tlačovej strany pre dorovnanie ( tlačová strana je tá strana sita, ktorá sa dotýka pri tlači potláčaného materiálu). Emulzia je citlivá na svetlo, preto počas toho ako emulzia schne na site, je dobré držať sito v tme. Pre rýchlejšie schnutie sa používa sušiaci box. Ten musí byť dokonale zatemnený s vetrákmi a absolútne neprašný. Ideálna teplota rýchleho schnutia je cca 30`C.

 

 

4.krok: Osvietenie sita

K nasvieteniu motívu na sito je potrebné silné svetlo (lampa), ktorá sa umiestni nad sito počas svietenia. Na sito z tlačovej strany sa umiestni film a sito sa umiestni do vákuového rámu, ktorým sa následne odsaje vzduch natoľko, že sklo pritlačí film k situ do takej miery, že okopíruje dokonale jeho povrch. Následne sa vákuový rám voči lampe nastaví kolmo. Potom stačí zasvietiť lampu, dĺžka svietenia je individuálna.

Sieťotlač : ako funguje
Sieťotlač : ako funguje

Po nasvietení sito prenesieme do vymývacieho boxu  a najskôr menším a potom stredným  tlakom vody sa musí vymyť presvietená emulzia až kým sa neukáže motív/grafika. Treba dávať pozor, aby sa odstránila všetka emulzia hlavne z miesta cez ktoré sa bude tlačiť motív. Následne sa sito nechá vysušiť. Keď je sito suché, je dobré ak sa ešte skontroluje, či niekde nie sú prázdne body, ktoré je treba ešte dodatočne opraviť retušovacou emulziou, alebo sa môžu tieto miesta podlepiť kúskami lepiacej pásky.

 

5.krok: Príprava sita na karusel

Karusel je sieťotlačiarske zariadenie, kde  na pántoch je spoločne do kruhu upevnených naraz viacero sít( 4,6 alebo 8), pod ktorými sa do kruhu otáča rovnaké alebo väčšie množstvo paliet (dosiek, na ktoré sa pokladá textil/tričko).

Sieťotlač : ako funguje
Sieťotlač : ako funguje

Ak sa bude potláčať viacfarebne,  sa na jednu takúto paletu páskou na presne stanovené miesto dočasne nalepí jeden z filmov ( každá jedna farba má svoj samostatný film a aj osvietené sito podľa neho) a podľa tzv.“terčíkov“ sa každé jedno sito podľa neho presne nastaví na pánty.

 

6.krok:Fixácia textilu

Textil/tričko umiestnime pod sito do polohy tak, aby bola grafika potlačená na správnom mieste a v správnych vzdialenostiach. Tričko sa na palete musí fixovať špeciálnym sieťotlačiarenskym lepidlom na textil.

 

7.krok: Tlač

Farba sa naleje po šírke sita na vzdialenejší koniec sita smerom od tlačiara. Teraz treba farbu natiahnuť na sito držiac sito zdvihnuté nad karuselom. Na natiahnutie vrstvy farby sa používa stierka , farba sa natiahne smerom k tlačiarovi, mali by sa úplne prekryť hlavné časti sita, kde je motív, ktorý sa bude tlačiť. Farbu naťahujeme zľahka. Stierku držíme obidvoma rukami a tlačí sa smerom dole a ťahom sa pritiahne k sebe. Takto sa pretlačí farba cez sito na textil. Primeraný uhol je 75` (pri textile sa používajú aj plastizolové farby, ktoré pri bežných podmienkach nezasychajú, vytvrdené sú až pôsobením tepla, cca 150`C po dobu 3 minút). Farba sa počas tlače na site dopĺňa a po každej nanesenej farby sa fixuje rýchlosušičom. Pri tlači na karuzole sa tlačia všetky farby jedna za druhou a až po nanesení poslednej farby/ sa textil  odloží z karusela.

8.krok:Čistenie

Po skončení potlače sa zvyšná farba zo sita zotrie a vloží sa späť do nádoby s farbou. Je nutné dodržiavať čistotu a bezprašnosť. Farba, ktorá je znečistená, alebo zaprášená, by sa nemala opäť používať. Sito sa vyberie z pántov a položí znova do vymývacieho boxu a očistí sa biologicky odbúrateľnými riedidlami.

Sieťotlač : ako funguje
Sieťotlač : ako funguje

Aby sa mohol tlačiť ďalší motív, je treba odstrániť zo sita aj emulziu a to odstraňovačom emulzie. Ten sa nastrieka na sito, chvíľu sa nechá pôsobiť a silným tlakom vody sa umyje. Po tomto kroku sa ešte odmastí špeciálnym prípravkom na odmasťovanie sít. Čisté sito sa nechá vysušiť a je pripravené znova k ovrstveniu emulziou a nasvieteniu nového motívu.